ส.ธนาคารไทยวอนลูกค้าเข้าใจ ผุดมาตรการเข้มเปิดบัญชี

สมาคมธนาคารไทยวอนลูกค้าเข้าใจ ผุดมาตรการเข้มตรวจสอบตัวตนเปิดบัญชีใหม่ แนะเก็บบัตรประชาชนให้ดี นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยจากปัญหาการลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวนั้น ทางสมาคมธนาคารไทยได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีมาตรการการสื่อสารชี้แจงและขอความร่วมมือลูกค้าถึงความจำเป็นในการเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบตัวตน

เมื่อเข้ามาเปิดบัญชีและใช้บริการภายในธนาคาร และได้กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และให้มีความรอบคอบและความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จากปัญหาดังกล่าว ธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทำผิด และจะมีการดำเนินการเพื่อดูแลและหาข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมาธนาคารสมาชิกของสมาคมฯ ทุกธนาคารได้มีการออกระเบียบในการเปิดบัญชีเงินฝากและในการยืนยันตัวตนของผู้มาเปิดบัญชี ซึ่งระเบียบและกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของทางราชการ นอกจากนี้ในทุกสาขาของธนาคารได้มีป้ายเตือน การรับเปิดบัญชีแทนถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม สมาคมธนาคารไทยได้มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า คือ 1.จัดเก็บรักษาบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัย 2.พกบัตรประจำตัวประชาชน ในการเป๋าสตางค์ที่ใช้บ่อย ๆ และ สามารถเก็บได้ง่าย 3.หมั่นสำรวจดูเสมอ ๆ ว่าบัตรประจำตัวประชาชนนั้น ยังถูกเก็บอย่างปลอดภัย 4.หากบัตรประจำตัวประชาชนหาย ควรรีบไปขอทำบัตรทดแทนโดยเร็ว 5.ไม่ควรมอบบัตรประชาชนไปให้บุคคลอื่นไปทำธุรกรรมแทน 6.การให้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อการทำธุรกรรม ควรขีดคร่อมและเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 7.การยินยอมรับเปิดบัญชีเพื่อให้บุคคลอื่นใช้แทนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews