โรคออทิสติกสเปกตรัม

ในขณะที่ตัวอย่างร้านขายของชำอาจเป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ความสามารถในการแยกแยะระหว่างรูปแบบคล้าย ๆ กันซึ่งเรียกว่าการแยกรูปแบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฟังก์ชันการคิดตามปกติ “ในขณะที่คนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทและโรคออทิสติกสเปกตรัมมีความผิดปกติของการขาดการแบ่งแยกรูปแบบงานวิจัยของเราอาจชี้ให้เห็นว่าสารประกอบทางเคมีที่เพิ่มขึ้นของตัวรับเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเหล่านี้”

ผู้เขียนทบทวนยังศึกษาความวิตกกังวลและความหวาดกลัวที่ควบคุมอยู่ในสมอง แม้ว่าจะเป็นที่ทราบมานานเกือบสองทศวรรษว่ายา Valium ต้องการบางชนิดย่อยของ receptor GABAA สำหรับการลดความวิตกกังวลผู้เขียนเพิ่งสามารถระบุวงจรประสาทในฮิบโปที่จำเป็นสำหรับการกระทำยานี้ นอกจากนี้พวกเขาพบว่าเซลล์ที่แตกต่างกันประชากรในฮิบโปจะต้องสำหรับการลดความวิตกกังวลและเพื่อลดความกลัว